Uudised ja teated

Uudised

Eriolukord Eestis alates 16. märtsist 2020

Hea koolipere! 

Vabariigi valitsuse otsusega on alates 16. märtsist kool viidud üle distantsõppele. Distantsõppe perioodi pikkuseks on esialgu kaks nädalat. Õppetööd korraldatakse eKooli kaudu: õpetajad kannavad sisse ainetunnid, lisavad info õppematerjalide ja õppetegevuste kohta. 

Tagasisidestamine ja täpsustava info jagamine toimub aineõpetajaga kokku lepitud viisil. Vajadusel võtke aineõpetajatega ise kontakti e-kirja teel. Täpsem info ja kontaktid eKooli vestlustes.

Jagame infot nii kooli kodulehe, eKooli kui e-kirjade kaudu.

Distantsõppe perioodil ei toimu huviringid ja treeningud.  Palume õpilastel viibida kodus ja vältida kogunemisi. Lastevanematel palume jälgida, et lapsed täidaksid igapäevaselt õppeülesandeid kodus ja peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust. Ainealaste küsimustega pöörduda aineõpetajate poole e-kooli või e-posti kaudu tunniplaani järgi toimuvatel või õpetajaga kokku lepitud aegadel. 

Küsimuste tekkimisel pöörduda klassijuhataja või direktori poole .
Head tervist soovides!

Eidapere kooli juhtkond

Kontakt

Aadress:

Tallinna mnt. 23c
79003 Eidapere alevik
Kehtna vald
Rapla maakond

Telefon:

(+372) 489 2516

E-kiri:

eidapere.kool@kehtna.ee

ek.png

Search