Eidapere Kool

Miks tulla meile õppima?

” Kusagil seal, kus lõpeb maantee ja algavad kitsad külavaheteed, kus on suured laaned ja väiksed majad, palju karumõminat ja vähe inimesi, on Vändra ja Järvakandi vahel väike küla nimega Eidapere.“

Ümbritsev loodus
Oma igapäevases õppetöös püüame võimalikult palju kasutada ära seda rikkust, mida pakub meile ümbritsev loodus.
Huviringid

Igapäevasele õppetööle on koolis õpilastel võimalik osaleda tuletõrjeringis, saalihokis, näiteringis, muusikaringis, kitarriringis, keraamikaringis, kunstiringis ja spordiringis.

Hubane õpilaskodu

Hubases õpilaskodus leiavad nädalaks endale kodu kaugemalt kooli tulnud õpilased.

Mukre loodusrada

Vabal ajal saab lisaks ringitundidele puhata ja loodust nautida uuendatud Mukre loodusrajal.

Eidapere Kooli missioon

Kooli missiooniks on lapsekeskne õppe- ja arengukeskkond põhihariduse omandamiseks, mis toetab iga õpilase mitmekülgset ja võimetekohast arengut.

Eidapere Kooli visioon

Kooli visiooniks on olla jätkusuutlik kodulähedane  põhikool, kus on loodud võrdsed võimalused iga õppija mitmekülgse arengu toetamiseks ja väärtushinnangute kujundamiseks, olles  piirkonna kultuuri, vaimsuse ja traditsioonide kandjaks.

Mõningad huvitavad faktid

Eidapere Koolist

0
Aastat
0
Vilistlast
0
Õpetajat
0
Õpilast
0
Huviringi
0
Lapsi lasteaias

Eidapere kool

Meie kool, meie moodi.

  Raplamaa lõunaosas, Vändra ja Järvakandi vahel, ümbritsetuna soodest ja metsadest, on meie jaoks armas kodune koht nimega Eidapere. Koolitarkust on siinmail jagatud 160 aastat. Väike lastesõbralik põhikool, kus õpib 42 last, asub Eidapere aleviku südames ühes hoones koos lasteaia, rahvamaja ning raamatukoguga. Praegune koolihoone valmis 1994. aastal. Varem tegutses kool kauni mõisapargiga ümbritsetud mõisahoones.
  Peale uude, 1994. aastal valminud koolimajja kolimist on vana mõisahoone kaasaegselt remonditud ning seal asub alates 2002. aastast kooli õpilaskodu. 
  Õpilaskodu on mõeldud eelkõige nendele lastele, kelle jaoks õppimine suures koolis või klassis on raske, kelle õpihuvi on mingil põhjusel kadunud või kelle perel on hetkel raske olukord.
  Õppetöö kõrval on oluline koht traditsioonilistel üritustel: sügisene koolikotijooks, Lokuta – Eidapere Suurjooks, õpetajate päev, jõulunädal, avatud uste nädal, südamenädal, koolilõpu ekskursioon kogu kooliga.

Image
Image
Image
Image
Image

Kontakt

Aadress:

Tallinna mnt. 23c
79003 Eidapere alevik
Kehtna vald
Rapla maakond

Telefon:

(+372) 489 2516

E-kiri:

eidaperekool@eidaperekool.ee

ek.png

Search